فتوتراپی پرتابل

دانلود کاتالوگ

فتوتراپی پرتابل (LED Phototherapy)

– دارای 5 عدد Super LED با طول موج nm460 بدون انتشار Infra-red rays ، Ultra-violet rays
– طول عمر مفید هر LED 20000 ساعت
– درجه شدت هرnm LED 35-40 µw/cm2
– سطح نوردهی دستگاه cm2 40×30
– افزایش درجه حرارت محیط <1.5 c (Environment 25 c)
– ماکزیمم شدت صدا Noise < 50dβ