مجوز شرکت های ثالث صلاحیت دار

از طریق لینک زیر، می توانید مجوز دریافتی شرکت نوزاد درمان را در حوزه خدمات پس از فروش یا به عبارتی دیگر شرکت های ثالث صلاحیت دار مشاهده نمایید:

http://imed.ir/default.aspx?pagename=Pages-Inquiry&TableID=15

فقط کافی است، در قسمت مشخص شده نام “شرکت نوزاد درمان” را جستجو نمایید.

 

شرکت های ثالث به چه شرکت هایی اطلاق می گردد؟ شرکت های ثالث به شرکت هایی گفته می شوند که دانش فنی لازم را جهت ارائه خدمات پس از فروش دستگاه های تجهیزات پزشکی که فاقد هرگونه نمایندگی در داخل کشور می باشند، دار هستند. لازم به توضیح است، که مدارک و اظهارات شرکت های ثالث توسط اداره کل تجهیزات پزشکی بررسی گردیده و در صورت صحت موارد اعلامی، مجوز فعالیت در زمینه شرکت های ثالث صلاحیت دار به آن ها ارائه می گردد. اینگونه شرکت ها صرفاً می توانند به ارائه خدمات پس از فروش دستگاه هایی که بابت آن ها مجوز دریافت نموده اند، فعالیت داشته باشند.